تعرفه های بندری

تعرفه هزينه خنكاري كالاهاي جنرال كارگو و فله

تعرف انبارداري كالا های غيركانتيىري

تعرفه باربری کالای غیرکانتینری در بنادر عادی، مناطق آزاد و ویژه بندری

خدمات جانبي

تعرفه انبارداري كانتینر – وارداتی- مرجوعی از واردات

نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) در بنادر جنوبی کشور (برحسب دلار)

تعرفه حقوق, عوارض و هزینه های بندری بر تانکرهای نفتی و غیر نفتی مایع

تعزفه حقوق، عوارض و هشينه هاي بنذري بز كشتي هاي كانتينزي،

 

      تهران کارگر جنوبی  - چهارراه لشگر - مجتمع تجاری غلامی - طبقه ششم - واحد 151
    تلفن  :02155408714

   دور نما: 02155141325          
    موبایل :09035989072    
    ایمیل: info@shromak.ir