آدرس

تهران کارگر جنوبی  چهارراه لشگر ساختمان غلامی طبقه ششم س طبقه ششم واحد 151
تلفن :
02155408714
02155411325           
موبایل :09122205999    
ایمیل: info@shromak.ir

فارسی

    تهران - خیابان کارگر جنوبی - چهارراه لشگر

            مجتمع تجاری غلامی - طبقه ششم - واحد 151

    تلفن : 02155408714

   دور نما : 02155141325          
    موبایل : 09035989072    
    ایمیل : info@shromak.ir