آدرس

تهران کارگر جنوبی  چهارراه لشگر ساختمان غلامی طبقه ششم س طبقه ششم واحد 151
تلفن :
02155408714
02155411325           
موبایل :09122205999    
ایمیل: info@shromak.ir

فارسی

      تهران کارگر جنوبی  - چهارراه لشگر - مجتمع تجاری غلامی - طبقه ششم - واحد 151
    تلفن  :02155408714

   دور نما: 02155141325          
    موبایل :09035989072    
    ایمیل: info@shromak.ir